Telefon

+420 775 955 557
+420 774 000 742

}

Otevírací doba:

Po-Pá 8:30-20:00
So-Ne 8:30-19:00

Informace pro klienty

Provádění směnárenských obchodů od 1.4.2019 Ve sbírce zákonů vyšel dne 10.1.2019 zákon č. 5/2019 Sb., kterým se výrazně mění zákon o směnárenské činnosti. Změna je účinná od 1.4.2019 (pondělí). Zákon o směnárenské činnosti, který bude účinný od pondělí 1.4.2019.

Od 1. 4. 2019 zavádíme nová pravidla pro VIP kurzy. Nově získají VIP kurz všichni klienti pro směny v hodnotě od 25 000 Kč / rovněž v hodnotě v přepočtu na jiné měny /.

Zákazník může od smlouvy o směnárenském obchodu (dále jen smlouvy) odstoupit do 3 hodin od provedeni obchodu, a to v této provozovně a v celém rozsahu smlouvy.

Převyšuje-li částka složené zákazníkem k provedení směny částku odpovídající 1000 EUR může zákazník odstoupit od smlouvy podle bodu 1 v rozsahu, v němž jim složená částka odpovídá částce 1000 EUR Lhůta podle bodu 1 běží pouze během této doby této provozovny. Je-ti tato lhůta přerušena neskončí dříve než 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy podle bodu 1 až 3, může provozovatel zákazníkovi místo částky složené zákazníkem vyplatit rozdíl mezi částkou, která byla zákazníkovi vyplacena po provedení směny po použití kurzu

české měny k cizí měně vyhlášeného ČNB pro den předcházející směně, a částkou, která byla zákazníkovi po provedení směny skutečně vyplacena. V tomto případě zákazník přijaté peněžní prostředky nevrací.

Brání-li zákazníkovi v odstoupení od smlouvy překážka na straně provozovatele nebo byl-li provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy může od smlouvy odstoupit ve lhůty 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i v jiné provozovně provozovatele.

Zákazník odstoupí od směnárenského obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden osobně projeví vůli od obchodu odstoupit a vrátí peněžní prostředky, které mu byly původně vyplacené, případně jejich vrácení nabídne a provozovatel je nepřijme. Vznikají-li pochybnosti ohledně podstupovaného směnárenského obchodu, provozovatel může požadovat doklad o tomto obchodu.

Klient má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého ze směnárenského obchodu Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.